为了方便华族师生扫墓祭祖,学校将于2019年4月8日(星期一)放假一天。

学校将于2019年4月9日(星期二)重新开课。

敬请关注。

Sekolah akan bercuti pada 8 April 2019 (Isnin) untuk membolehkan warga sekolah yang berbangsa Cina untuk menjalankan upacara Cheng Beng.

Sekolah akan dibuka semula pada 9 April 2019 (Selasa).

Harap maklum.