Selamat datang diucapkan kepada tetamu kehormat dan ketua-ketua pengawas UPSR ke SJKC Lick Hung.
Selamat bermesyuarat di sini.